Stała obsługa prawna – gwarancją zysku dewelopera

Inwestycje budowlane związane są nie tylko z pracami natury technicznej. Wymagana jest również dobra znajomość prawa budowlanego, cywilnego oraz administracyjnego. Przedsiębiorstwa, które z rozmachem realizuje nawet kilka inwestycji, od lat korzystają ze stałej obsługi prawnej projektów deweloperskich. Znajomość wszelkich procedur, przepisów pozwala na transparentne zawieranie umów na prace budowlane i przewidzenia niepożądanych sytuacji, które mogą pojawić się na różnych etapach inwestycji budowlanych. Mecenas czy radca prawny, z którym współpracuje firma budowlana, czuwa nad poprawnością dokumentacji. Umowy deweloperskie, dotyczące prac projektowych czy budowlanych muszą zawierać wszystkie niezbędne informacje. Brak choćby jednego zapisu, może być przyczyną kosztów, jakie przedsiębiorstwo będzie musiało ponieść. Jeżeli firmie zależy na zysku i dobrej pozycji na rynku, powinna korzystać ze stałej obsługa prawna deweloperów. Pozycja przedsiębiorstwa, które nie oszczędza na obsłudze prawnej branży budowlanej, jest stabilna. Kontrahenci wiedzą, że firma posiada mocne zaplecze prawne i działa na rynku w sposób klarowny i nieskrępowany. Z takim partnerem każda współpraca przebiega na jasno określonych zasadach. Nie występują problemy natury prawnej, a jeśli nawet pojawią się jakieś niezgodności w umowie czy dokumentacji, prawnicy szybko je rozwiążą.

Prawnik reprezentuje firmę przed sądem, organami administracji publicznej, starając się np. o pozwolenie na rozbiórkę czy otrzymanie pozwolenia na budowę. Pracownicy przedsiębiorstwa budowlanego nie muszą tracić czasu na analizowanie przepisów i dokumentacji. W całości skupiają się na technicznym i inżynieryjnym aspekcie prac budowlanych.