Rośliny lekarskie i trujące

Słodkogorz (Solatium Dulcamara) jest rośliną pnącą się, pospolitą w zaroślach i krzakach. Kwiat budową swą przypomina kwiat pokrzyku i innych roślin psiankowych.

Mak polny
Mak polny

Mak polny (Papaver Rhoeas) łatwo poznać po słupku okrągłym i pozbawionym szyjki. Kielich w kwiatach maku daje się widzieć tylko w pączkach, później bowiem dwie działki kielicha opadają bez śladu. Taki kształt kielicha jest jednym ze znamion rodziny makowych. Torebka maku polnego otwiera się szeregiem drobnych otworków pod wierzchołkiem. Podobnego kształtu kwiat i owoc spotykamy u maku ogrodowego, z którego nasion wytłaczają olej makowy, a u maku wschodniego, który daje znany narkotyk – opium.

Ciemierzyca czarna (Helleborus niger) rośnie dziko w okolicach górskich Europy środkowej i południowej, gdzie kwitnie w ciągu zimy. Kwiat ciemierzycy składa się z pięciu działek kielicha barwy blado-żółtej, płatki korony są ograniczone w tym gatunku do miodników, umieszczonych w głębi działek kielicha. Dolne liście złożone dłoniaste, górne proste, zbliżone swym kształtem do działek kielicha. Wszystkie części rośliny, a szczególniej korzeniak, mają w sobie jadowity sok.

Zawilec gajowy
Zawilec gajowy

Zawilec gajowy (Anemone nemorosa) należy do pierwszych u nas kwiatów wiosennych. Jest rośliną trwałą, z silnie rozwiniętym korzeniakiem, którego rozgałęzienia dają co roku nadziemne pędy, zakończone kwiatami. Takim sposobem kilka pędów kwitnących, na pozór niezależnych, łączą się z sobą częścią podziemną. Kwiat zawilca składa się z sześciu działek kielicha, zabarwionych blado-różowo, korony nie ma. Zawilec, podobnie jak ciemierzyca i większość jaskrowatych, jest rośliną trującą.

Brodawnik (Taraxacum officinale) należy do najpospolitszych roślin złożonych. Z środka rozetki piłkowanych liści wznosi się kilka szypułek kwiatowych, z których każda dźwiga cały koszyczek żółtych kwiateczków. Koszyczki te, otoczone wspólną pokrywą, zwykle bywają uważane za kwiatki pojedyncze, gdy w rzeczy samej każdy z koszyczków składa się z większej ilości kwiateczków, z których każdy ma koronę w postaci języczka, pięć pręcików, zrośniętych pylnikami i jeden słupek. Kielich, z początku niedostrzegalny, później po okwitnięciu pojedynczych kwiateczków nie opada, lecz rozrastając się tworzy puch za pomocą którego drobne nasionka broda wnika bywają łatwiej roznoszone przez wiatr.

Chmiel
Chmiel

Chmiel (Humulus Lupulus) ma kwiaty rozdzielnopłciowe. Kwiaty słupkowe są umieszczone w kątach przykwiatków, ułożonych dachówkowato i w układzie swym podobnych do szyszki. Kielich i cały kwiatostan chmielu pokryty jest gruczołkami, zawierającymi aromatyczną żywicę, zwaną lupuliną. Żywica ta znajduje zastosowanie przy produkcji piwa. Liście chmielu, w nasadzie sercowato wycięte, dzielą się na kilka spiczastych klapek. Chmiel należy do roślin konopiowatych.

Centuria (Erythraea Centaurium), zwana także tysiącznikiem, należy do roślin pospolitych i rośnie na suchych pagórkach, w pobliżu lasów. Podobnie jak inne rośliny goryczkowate, centuria ma smak gorzki i wchodzi w skład rozmaitych ziółek.