Rośliny łąkowe, błotne i wodne

Kozibród (Tragopogon pratense) otwiera swe żółte kwiaty złożone z języczkowych kwiateczków przed 5-tą godziną rano. Liść kozibrodu jest równowąski, łodyga jednostajnie gruba a nasiona opatrzone pierzastym puchem.

Dzwonek (Campanula) jest rośliną właściwą północnym i umiarkowanym krajom naszej półkuli. Około 200 gatunków dzwonka należy do rodziny dzwonkowatych; wszystkie prawie odznaczają się błękitną barwą korony i jej charakterystyczną postacią, od której powstała nazwa całej rodziny.

Do najwcześniej kwitnących roślin wiosennych należy podbiał (Tussilago Farfara). Wczesną wiosną pojawiają się bezlistne głąbiki podbiału zakończone jednym żółtym kwiatem. Dopiero później, po okwitnięciu kwiatów, występują na powierzchnię ziemi liście, okryte od spodu białymi włoskami i często zalecane w medycynie ludowej jako środek lekarski.

Szałwia
Szałwia

Szałwia (Salvia pratensis) jest jedną z okazalszych roślin łąkowych. Liście i łodyga szałwii są pokryte białawym puszkiem, wewnątrz wargowej korony szałwii znajdują się 2 tylko pręciki, podczas gdy u innych wargowych znajdujemy ich cztery.

Rzerzuszka łąkowa (Cardamine pratensis) rośnie na mokrych łąkach i kwitnie zwykle w maju. Kwiat rzerzuszki składa się z czterech działek kielicha, czterech płatków korony ułożonych na krzyż, sześciu pręcików, z których cztery dłuższe i dwa krótsze, i jednego słupka. Kwiaty takiej budowy spotykamy w całej rodzinie krzyżowych. Młode listki rzerzuszki bywają używane niekiedy jako sałata.

Wierzbówka (Epilobium angustifolium) odznacza się nieprawidłową budową kwiatów; nasiona wierzbówki opatrzone puchem są zamknięte w długiej torebce.

Stokroć (Bellis perennis) jest powszechnie znaną roślinką spotykaną na wszystkich trawnikach. Liść stokroci ma postać łopatkowatą, kwiaty budowy promienistej dają się widzieć prawie w ciągu całego roku. W ogrodach bywają stokrotki pełne ze wszystkimi kwiateczkami języczkowymi.

Grzybień biały (Nymphea alba) rośnie w stawach i wodach wolno płynących. Duże okrągłe liście grzybienia pływają po powierzchni wód, a białe kwiaty zwykle noszą nazwę lilij wodnych. W kwiecie grzybienia odnaleźć można wszystkie stopnie pośrednie pomiędzy zieloną działką kielicha a białym płatkiem korony i pomiędzy tym ostatnim a pręcikiem. Przykład ten często przytaczany wskazuje na to, że pręciki i płatki korony są, podobnie jak i działki kielicha, tylko zmienionymi liśćmi. Kwiaty grzybienia białego rozkwitają na powierzchni wód, a po zwiędnięciu kwiatu owoc pogrąża się do wody, gdzie gnije, pozostawiając po sobie nasiona kiełkujące na dnie wody.

Goździenek czerwony (Lychnis diurna) jest rośliną rozdzielno-płciową z rodziny goździkowatych. Od goździków różni się rozciętymi płatkami korony, pięcioma szyjkami słupka i wydatnymi nerwami na kielichu. Cała roślina pokryta jest delikatnym puchem.

Fiołek
Fiołek

Fiołek (Viola odorata) należy do gatunków roślinnych powszechnie znanych i poszukiwanych z powodu zapachu. Kwiat fiołka składa się z korony pięciopłatkowej, w której płatek najniższy jest większy od innych i posiada ostrogę, pręciki pylnikozrosłe otaczają słupek. Gatunek wonny ma łodygę skróconą tak, iż kwiaty zdają się wychodzić wprost z korzenia.

Drżączka (Briza media) i wyczyniec (Alopecurus pratensis) należą do traw pospolitych na łąkach. Wyczyniec kwitnie w postaci kiści, ścieśnionej w kształcie kłosa walcowatego, podobnego do lisiego ogona. Drżączka ma kiść składającą się z kiosków sercowatych i często używaną bywa jako ozdoba bukietów.

Grzybień Żółty (Nymphea lutea) pod względem budowy kwiatu zbliża się bardzo do grzybienia białego i jest rośliną wodną, pospolitą na stawach.

Pełnik (Trollius europeus) należy do roślin górskich, kielich zabarwiony żółto, liczne płatki korony i liść pięciodzielny z klapkami nacinanymi charakteryzują pełnik. Kwiat niezupełnie otwarty ma postać żółtej kulki.

Jastrun
Jastrun

Jastuń (Chrysanthemum leucanthemum), zwany również wołowym okiem jest rośliną zielną, trwałą, ma łodygę bruzdowana, dolne liście długoogonkowe, górne bezogonkowe obejmujące nasadą łodygę. Pokrywa ogólna otaczająca na zewnątrz koszyczek składa się z przykwiatków ułożonych dachówkowato. Owoce bez puchu. Kilka innych gatunków jastrunia należy do roślin ozdobnych, hodowanych w wielu odmianach i kwitnących w ciągu zimy.

Bluszczyk (Nepeta Glechoma) jest drobną roślinką, pospolitą na trawnikach i kwitnącą prawie w ciągu całego lata. Czołgająca się łodyga ma kształt czworościenny, jak w całej rodzinie wargowych, liść nerkowaty podobny w pewnym stopniu do liścia bluszczu.

Włosienicznik (Ranunculus aquatilis) jest jaskrem wodnym, rosnącym na błotach i nad brzegami wód. Liście dwojakiego rodzaju: liście podwodne pierzastocięte, liście nadwodne trójklapkowe, kwiat biały. Podobnie jak inne gatunki jaskru o kwiatach białych, włosienicznik nie zawiera w sobie ostrego soku i jest rośliną nieszkodliwą.